Bemutatkozás

A Csütörtöki Csoport (Csücsop) egy Budapesten működő Katolikus Ifjúsági Közösség. Lelki vezetőnk Bíró László püspök atya, tagjaink pedig Budapesten tanuló főiskolások és egyetemisták, valamint fiatal dolgozók (jellemzően 18-30 év közötti korosztály). A Csücsop egyszerre kíván számukra otthon és ugródeszka is lenni. Otthon a Budapesten élő (de sokszor máshonnan érkező) fiataloknak, ahol személyes kapcsolatokat építhetnek, elmélyíthetik hitéletüket, megoszthatják örömeiket és gondjaikat másokkal. Ugyanakkor ugródeszka is, mivel a kezdetektől fogva egyik célunk, hogy tagjaink a Csücsopon szerzett közösségi tapasztalat birtokában később új közösségeket hozzanak létre vagy más, már működő közösségeket erősítsenek.

Érdekel a Csücsop?

Közösségünk minden csütörtök este 7 órakor találkozik a Párbeszéd Házában.

Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 20. (térkép)

Kérdéseddel bátran keress minket az info@csucsop.hu címen vagy közvetlenül írhatsz itt.

Szeretettel várunk!

Csütörtöki levelek

Újrakezdés, új dolgok születése

2014.01.09. 19:00 | Barta Emese | Szólj hozzá!

Címkék: csütörtöki levél

A 3-as, Szentháromság kiscsoport ráhangolódása az újrakezdésről, új dolgok születéséről bennünk.

A ráhangolódás témája az újrakezdés, új dolgok születés bennünk; a választás aktualitása az új év kezdete.

Témánkat a Szentírás és Anselm Grün: Karácsony az újrakezdés reménye (Jel Kiadó, 2005): 40. Az Újév c. írása alapján dolgoztuk fel.

 

Ének: Áradj szét S-17 K-33     Atya teremtő szeretet Lelke, áradj szét!

 

Az alkalom rendhagyó módon kezdődött: Lépj oda vkihez, akit rég nem láttál, vagy akit még sose láttál és kérdezd meg, hogy hogy érkezett, milyen napja volt, hogy van? Van erre 5 perced!

Ének: Apokrif ima (Oldani Uram) K-32

 

 

 „Nincs új a nap alatt” – mondja az Énekek éneke is.

 Nem így van. Van új. Az Isten az, aki mindig újat alkot. A Biblia a kainosz, „új” fogalmával az Üdvösséget jelöli, melyet Isten munkál bennünk. Kainoszon szokatlan, másfajta, váratlan, a régivel szemben álló, csodálatos értendő.

A görögök ismernek még egy másik kifejezést az újra: a neosz fogalmát. Ez az új itt többet jelent, a még fiatalt, a nem érettet. Akkor szoktuk mondani, ha a cégnél van egy újonc, vagy az egyesületben új valaki. Ez többnyire egybecseng, még ismeretlenek, éretlenek, nem lehet tőlük sokat várni.

A kainosznak ezzel szemben mindig van egy lenyűgöző csengés. Hogy bennünk valami új, hihetetlen válik valóra.

Kérdés: Mi számodra a hihetetlen magaddal kapcsolatban, amire mégis vágysz titkon?

Csend

Ének: Atyám,Tied vagyok K-357 S-19

 

 

A Biblia tele van az „új” képeivel, most ebből hoztunk Nektek néhányat: Szentírási idézetek csöndekkel.

    Iz 57 - 10Hosszú utadon elfáradtál ugyan, de mégsem mondtad: Kár volt érte! Erőid megújulását érezve nem merültél ki mégsem. [...] 15Mert ezt mondja a Fölséges és Magasztos, aki az örökkévalóságban lakik, és akinek Szent a neve: „Én a magasságban, a szent helyen lakom, de a megtört és alázatos szívűekkel is ott vagyok, hogy új életet adjak az alázatos lelkeknek, és új életre keltsem a megtört szíveket. [...]

    Zsolt 51 - 12Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet! [...] 14Add meg újra üdvösséged örömét, erősíts meg a készséges lelkületben! [...] 20Jóságodban, Uram, légy kegyes Sionhoz, építsd fel újra Jeruzsálem falait!

    Jer 31 - 4Újra fölépítlek, és te fölépülsz, Izrael szűzi leánya! Ismét fölékesíted magad dobjaiddal, és táncot járva vidáman vonulsz ki. 5Újra szőlőt ültetsz majd Szamária hegyein. És akik ültetik, azok élvezik majd gyümölcsét. [...]31Igen, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. [...] 38Igen, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor az Úr városa újjáépül Hananel tornyától egészen a Szeglet-kapuig.

    Jób 14 - 7A fában mindig marad még reménység: hogyha lenyesik is, új ágakat hajthat, zsenge hajtásai el nem maradhatnak. [...]

    Jer 8 4Így beszélj: Ezt mondja az Úr: Ha valaki elesik, tán nem kel föl újra? És aki eltéved, többé nem tér vissza? [...]

    Iz 43 - 16Ezt mondja az Úr, aki utat csinált egykor a tengeren át, és ösvényt a nagy vizekben, [...] 19Nézzétek: én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van; nem látjátok? Valóban, utat csinálok a pusztában, és ösvényt a járatlan földön.

    1Pt 1 - 3Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre, [...] 23Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő és örök szava által.

    Ef 4 - 17Azt mondom tehát, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. [...] 23Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s 24öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény.

    Mk 2 - 21Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit és a szakadás még nagyobb lesz. 22És senki sem tölti az új bort régi tömlőbe, vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.”

    2Kor 5 -17Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.

    Jn 13 - 12Amikor megmosta lábukat, fölvette felsőruháját, újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, mit tettem veletek? [...]15Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. [...]34Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.

    Jud 16 - 1„Dicsőítsétek Istenemet dobokkal! Énekeljetek az Úrnak cimbalom kíséretében! Zengjetek neki új éneket és magasztaljátok, hívjátok segítségül a nevét! [...]13Új éneket énekelek Istenemnek! Uram, nagy vagy és dicsőséges, erős, csodálatos és győzhetetlen!

    Kol 3 - 1Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. [...]10és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig.

 

Néhány gondolat Vízkereszt ünnepéről:

Vízkereszt ünnepe a Bizánci Egyházban a legnagyobb ünnepek közé tartozik.

Az Epifánia (jelentése jelenés, Úrjelenés, elterjedtebb használatban Vízkereszt). Ez az az ünnep, amikor Jézus Krisztus Jordán folyóban való megkeresztelkedését ünnepeli egyházunk. A Bizánci Egyházban ekkor kerül sor a vízszentelésre.

A Görög Katolikus Egyházban a mai liturgikus gyakorlat szerint január 5-én este (az alkonyati istentisztelet és Szent Bazil liturgiája után), vagy gyakrabban január 6-án (a szent liturgia után) kerül sor általában a templomhajóban, egyes helyeken azonban (ahol megtehetik) a közeli folyóhoz, vagy forráshoz vonulnak ki a pap vezetésével a hívek, és ott végzik a vízszentelést. Ez utóbbi hagyomány még hatékonyabban jelképezi nemcsak a vizek, hanem az egész természet megszentelését is, amit Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra végbevitt a Jordán folyóba való alámerülésével.

Ének: Mert tudom S-205

Éppen Újévkor reménykedünk az újrakezdésben. Újat kezdeni nekem két dolgot jelent. Egyrészt azt jelenti, hogy az új már a bensőmben van. Benned van Isten Lelke, aki téged minden pillanatban megújít és benned újat hív elő. Ha csendben magamba nézek, megsejtem, mit hoznak elő bennem az új lehetőségek. Új ötletek jönnek elő, a sejtés, hogy az újat merni kell, hogy új magatartásmódot kell felvennem. Nem kell mindent újracsinálni, sokkal inkább bízni kell abban az újban, ami már bennem van. Figyelemre van szükségem ahhoz, hogy az új, amit Isten bennem minden pillanatban előhoz, növekedhessen és formát ölthessen.

Kérdés: Hogyan érint, ha arra gondolsz, hogy az új dolgokat Isten már készíti benned?

Csend

Az újrakezdés másik jelentése akkor válik láthatóvá, mihelyt az „elkezdeni”, „kezdeni” szavakat pontosabban megvizsgáljuk. „Elkezdeni” a „megragadni”, „megérteni”, „kézbe venni”-ből ered. Ha újra akarsz kezdeni, életedet magadnak kell kézbe venni. Jajgatás helyett, hogy köt a neveltetésed, adottságod, sorsod; életedért felelősséget vállalnod kell, kézbe kell venned. Minden pillanatban újrakezdheted. Csak életedet úgy kell elfogadnod, amilyen, meg kell ragadnod és formálnod kell.

Ének: Loyolai Szent Ignác imája (Fogadd el, Uram...)K-135 S-218

A „kezdeni” szó eredetileg „termővé tenni”, „művelni”-t jelent. Minden kezdet fárasztó. Életed olyannak tűnik, mint a föld, telis-tele bogánccsal és kövekkel, bozóttal és gyomokkal, zűrzavaros és barátságtalan. Ha művelni akarod, először ki kell jelölnöd egy földdarabot. Életed egész földjét nem tudod egy év alatt termékennyé tenni.

Döntsd el magadban, életed mely darabkáját szeretnéd ebben az évben megművelni. Talán kapcsolataid vagy munkád, avagy életstílusod területe ez. És láss hozzá, ami rosszul nőtt, ki kell tépni, hogy termőfölded gyümölcsöt hozhasson, és az új azon növekedni tudjon.

Isten új magot vetett a földbe. A te feladatod művelni azt, hogy a mag benned szárba szökjön, hogy az új, a nem sejtett és a csodálatos benned virágba borulhasson.

Kérdés: Mi a Te megművelendő földdarabkád az idén? Ha eszedbe jut vmi, írd le egy szóban a székeden talált kis papírra.

Csend

 „Fekete földön újévi fehérség:

Zsibbadt szívünkben csecsemő reménység.

Isten, éveket, szíveket teremtő,

Teremtsen újjá ez az újesztendő!”

(Sík Sándor)

 

Ének: Áldjad én lelkem az Urat K-17 S-30

 

Kiscsoportos kérdések:

 

  1. Milyen ajándékot hozol magaddal a Karácsonyból?
  2. Életed melyik darabkáját szeretnéd ebben az évben megművelni?
  3. Mi az a gondolat/mondat/téma, ami megérintett Püspök atya előadásából?
  4. Mit viszel magaddal a mai estéből?

 

Püspök atya Ferenc pápa béke világnapjára írt üzenetét elemezte, teljes szöveg: http://www.gorogkatolikus.hu/dokumentum/hir/2812/papai_uzenet_beke_vilagnapja_2014.pdf

 

Néhány gondolat az előadásból:

-          Lehet-e atyaság nélkül testvériség?

-          A globalizáció közel hoz minket egymáshoz, de nem tesz minket testvérekké.

-          A közösség kérdése: Hogyan leszünk testvérekké?

-          Az elszegényedett kapcsolatok hozzák létre az általános szegénységet.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.